Кайгермазова Келимат Ахматовна
Кайгермазова Келимат Ахматовна
Врач-педиатр участковый